Web social

SocialBiblio: formació continuada

L'autoaprenentatge i la formació continuada són fonamentals en la nostra professió. Molts cops aquesta formació ens arriba a través de cursos presencials que impliquen un desplaçament, i fan de mal compaginar amb la nostra vida laboral, tot i així sempre que puc hi assisteixo, perquè crec que són una peça fonamental en la nostra professió,… Continue reading SocialBiblio: formació continuada

Anuncis